00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, faks 22 536 60 01